Inne podejście do osiągania celów.

Jeśli do tej pory udawało Ci się ustalać jakieś cele i je konsekwentie realizowałeś, to kilka pomysłów poniżej wymienionych raczej nie będzie Ciebie interesować. Jeśli jednak było to wyzwaniem, zapraszam do kilkuminutowej lektury.

Od kilku lat pracuję z klientami pomagając im zmienić zwyczaje. Zazwyczaj na początku omawiamy wszystkie potencjalne korzyści…

Moze tu by pasował ten krótki quote z mcgonigal co go masz w tamtym artykule:

By keeping you from immediately following your impulses, the pause-and-plan response gives you the time for more flexible, thoughtful action.

Same with Netflix as an example: no credits shown at the end — instead next episode plays automatically etc

Ppl to feel loved first need to be noticed (Buber)

And they will never reoccur…..and then u f die :)

Wojciech Jura

I coach on Coach.me and via zoom on www.wojciechjura.com. I cover Positive Productivity — my clients get more productive with respect to mindful well-being.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store